Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA, TRA) firmasının ortakları, bugün (14Nisan 2023), 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için toplanmıştı. Toplantıdan bedelsiz kar payı dağıtımı kararı çıktı.

 Ayrıca 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 157.500.000 TL'ye yükseltilmesi kararı da alındı.

* 105 milyon TL, bedelsiz kar payı dağıtımı kararı açıklandı. Bedelsiz %200 oranında sermaye artırımı yapılması kararı alındı. Hissedarlara pay biçiminde kar payı oranı %200 oldu.

2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ait Kar Dağıtım tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yasal kayıtlara göre oluşan net tutarların Olağanüstü yedek olarak sınıflanmasına,

tera-1

21/03/2023 tarih 18 numaralı Yönetim Kurulu Kararına göre;

Şirketin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,

20.491.503,02 TL'si Olağanüstü Yedeklerden,

2.331.865,14 TL'si Emisyon Priminden,

26.135.718,69 TL'si 2021 Yılı Karından,

56.040.913,16 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 105.000.000 TL artırılarak,

 Bir defaya mahsus olmak üzere,

150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 157.500.000 TL'ye yükseltilmesine,

Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet (A) grubu ve 97.500.000 TL nominal değerli 97.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA, TRA) Firması Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

* Firma Merkezi                                          : İstanbul

* Kuruluş Yılı                                              : 1990

* Halka Arz Tarihi                                      : Aralık 2022

* Borsa İstanbul’da İşlem Gördüğü Pazar: Ana Pazar

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

* Halka Açıklık Oranı                                 : % 34,21

* Şirketin sermayesi                                    :  52,5 milyon TL

* Ortaklık yapısı      : Oğuz Tezmen           

% 31,43

  Emre Tezmen           

%  28,62

Gül Ayşe Çolak         

% 8,52

  Diğer                       

% 31,43                               

tera-2

Faaliyet konusu       

Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA, TRA) Firmasının Borsada 14 Nisan’da Performansı Nasıl ?

Bugün (14 Nisan) BİST100 endeksi gün kapanışını, 5092,88 puan ve -% 0,83 ekside yaptı. TERA hisseleri ise günü 26,22 TL fiyattan -% 1,80 düşüşle kapadı. Hissenin açılış fiyatı 26,70 TL idi.   Hisse gün içinde en düşük 26,22 TL, en yüksek ise 26,98 TL fiyatını gördü. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 18,95 TL ve en yüksek ise 33,18 TL’yi gördü.  

tera-3

Editör: Ece Çavuşlu