Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 22 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 22 Temmuz 2024

Kalekim şirketi, KAP'a yaptığı açıklamalarda yüzde 300 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Yatırımcılara KAP üzerinden yaptığı detaylı açıklama yazımızın devamında sizlerle.

Yüzde 300 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakere neticesinde,

  1. Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000. -TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000, – TL (Dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına,
  2. Çıkarılacak 345.000.000,-TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı karları kaynaklı olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmasına,
  3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000,-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
  4. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

kalekim

Editör: Ece Çavuşlu