Haziran ayında talep toplayarak halka arz olan Europen Endüstri (EUREN) yüzde 397 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Şirketin aldığı kararla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’na gerçekleştirilecek başvuru sonrası, kurulun onay vermesi halinde, mevcut sermaye 168.780.000 TL’den 840.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün toplanarak aldığı karar sonrası KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

euren bedelsiz

Şirketimiz yönetim kurulu 28.09.2022 tarihinde toplanarak ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin; "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde;

Şirketimizin 675.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 168.780.000- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 498.555.168- TL, Diğer Yedekler 65.014.492 ve Geçmiş yıl karı 107.650.340 olmak üzere toplam 671.220.000.-TL artırılarak 840.000.000.- TL'ye çıkartılmasına,

Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Trend GYO Sermaye Artırımı Açıklaması Yaptı Trend GYO Sermaye Artırımı Açıklaması Yaptı

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, karar verilmiştir.