Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN), çıkarılmış sermayesini 165 milyon TL’ye yükseltmek için bedelsiz pay dağıtacağını açıkladı.

Şirket, 3 Nisan 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvurunun 22 Kasım 2023 tarihinde onaylandığını duyurdu.

Bedelsiz Sermaye Artırımının Tarihi Açıklandı

Şirket, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29 Kasım 2023 olarak belirlendiğini ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurulduğunu bildirdi.

NATEN, 100 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 33 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 30,67 milyon TL’si kar payı ve 101,32 milyon TL’si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165 milyon TL’ye artırılmasına karar verdi.

2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi 2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi

Bu kapsamda ihraç edilecek 132 milyon TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığı duyuruldu.