BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2023 yılında ilk temettü ödemesini yapacağını duyurdu. Şirket yatırımcılarına hisse başına brüt 5,0000000 TL temettü vereceğini açıkladı. Stopaj oranı düşüldükten sonra ELITE hissedarlarının alacağı kar payı hisse başına net 4,5000000 TL olacak.

BIMAS 2022 4. çeyrek bilanço verilerinde 2022 yılı net karının yüzde 178 artırarak 8.156.913 TL'ye yükselttiğini de yatırımcıları ile paylaştı.

BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. Temettü Açıklaması 

Şirket tarafından yapılan açıklamada;

“Şirket Yönetim Kurulu 14 Nisan 2023 tarihli kararında;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %500'üne isabet eden brüt 3.036.000.000 TL 'nin 2022 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

- 300.564.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

bim-1

7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri 7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri

- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 5,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 5,0 TL) net 4,50 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 14 Haziran 2023 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.” açıklamalarında bulunuldu.

BIMAS Ne Zaman Temettü Ödemesi Yapacak ?

BIMAS 2023 yılında yatırımcılarına temettü ödemelerini 14.06.2023 tarihinde ilk takist ödemesini yapmaya karar verdiğini açıkladı. Temettü ödemeleri T+2 gün sonra yatırımcıların hesabına aktarılacağı da yatırımcıları ile paylaşıldı.

bim-2

Editör: Ece Çavuşlu