''BIZIM''şirketi, 2023 yılında 1 lot hisse başına brüt 0,8333333 TL temettü verecek. Stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesabına hisse başına net 0,7499999 TL temettü geçecek. Şirket yatırımcılarına brüt 50.000.000 TL kar payı dağıtacağını açıkladı.

Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı

BIZIM 2023 Temettü KAP Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

bim-temettu

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Faaliyeti Nedir ?

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. 

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 850 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.