Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı net dönem karı 278.176.268 TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

''Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 264.429.716,46 TL net dağıtılabilir dönem karının %40'ı olan 105.771.886,29 TL'nin Şirketimizin pay sahiplerine nakit temettü olarak ödenmesine,

Şirketimizin pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 1,06 TL, net 0,95 TL olarak ödenmesine,

Tüm bu hususların, Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

katılanların oy birliğiyle karar vermiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

Bugün (10.04.2023) ögle saatlerinde AZTEK Hissesi, BİST’te %9 luk yükselişte....

aztek-1

NAKDEN DAĞITILACAK KAR PAYI ORANI %95,19 1 TL’LİK NOMİNAL HİSSEYE 0,95 TL NET KAR PAYI

Pay biçiminde ödeme yapmayacak olan Şirket, kar payını nakit olarak dağıtacağını, 1TL’lik nominal hisseye brüt 1,05 TL; nette ise 0,95 TL ödeyeceğini bildirdi. Bu açıklamaya göre şirket pay başına %95,19 oranında net kar payı dağıtmış olacak.

aztek-2

AZTEK - KAR PAYI ÖDEME TARİHLERİ

Kar payının şirket tarafından ödeneceği tarihler:

* Nakit Kar Payı Hakkı Kullanımının başlayabileceği ilk tarih – beyan edilmedi;

* Nakit Kar Payı Hakkı Kullanımının başlayabileceği ilk tarih – beyan edilmedi;

* Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) -

* Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) – 31 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

06.04.2023 tarihinde Gerçekleşen Genel Kurulun Kar Dağıtım Kararı’na göre;

* 2022 yılı Kar Payı dağıtım tablosunda toplam dağıtılacak net kar payının 95,1 milyon TL olduğu ifade edilirken;

* Toplam Dağıtılan Kar Payı’nın Dağıtılabilir Dönem Net Karına Oranı %36;

* 1 TL’lik nominal hisseye net 0,95 TL tutar

* %216,9 kar payı dağıtım oranı ile kar payı dağıtılmasını öngörülmektedir.

aztek-3

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kar payında imtiyazı bulunmaktadır.

*Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde,

-A Grubu paylara tanınan kar payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kar payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

* İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kar payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.


AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş. (AZTEK) ’İN2022 YILI NET DÖNEM KARI 3,4 MİLYAR TL

* Şirketin 2022 yılı net dönem karı (SPK’ya göre) 344,3 milyon TL ve vergi sonrası net dönem karı ise 278,1 milyon TL olarak beyan edildi. Bu tutar aynı zamanda firmanın net dağıtılabilir dönem karını da ifade etmektedir.

* Şirketin 16 milyon TL tutarındaki birinci temettü ödemesinde, 1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,05-TL, temettü oranı brüt % 105,77'dir.

aztek-4


AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş. (AZTEK) FİRMASININ  ORTAKLIK YAPISI / FAALİYETİ NEDİR?

* Kuruluş tarihi          : 1996
* Merkezi                   : İstanbul

* Faaliyet Konusu      : Aztek Teknoloji'nin ana iş kolu; aksesuarlar ve bağlı cihazlar olan teknolojik bir kaynaktan ses, görüntü veya bilgiye ulaşmayı sağlayan kablolu / kablosuz kulaklık, hoparlör, ses görüntü ve diğer bağlantı kabloları, şarj cihaz ve ilgili kabloları ya da bunları koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, işlevliklerini geliştiren dijital kalem, klavye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünlerin B2B ve B2C satışı ve dağıtımıdır.

Bunların yanında `High End' (yüksek kaliteli ürün) olarak tabir edilen üst düzey teknolojik ses sistemleri ve TV'ler gibi ürünlerin satış ve dağıtımı yapılmaktadır.

Ayrıca belli bir markanın ürününe özel klavye, dijital kalem gibi aksesuarlar da bu gruplar içindedir. Tedarikçi olarak dünya genelinde tanınmış markalar ile çalışmakta, ürünleri Türkiye'de çeşitli satış kanallarını kullanarak, ağırlıklı olarak da organize perakende satış kanalı aracılığıyla satmaktadır.

* Halka Arzı               :  Ağustos 2022

* Halka Açıklık Oranı: %24,99

* BİST’teki Pazar      : Yıldız Pazar

Firmanın Ortaklık Yapısı:

Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak Bugün 4 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

Mazlum Hüseyin Ütebay                  

 % 36,85
Hasan Hüseyin Ütebay                     

% 36,85
Diğer                                                       

% 26,30

Sermayesi                                         

100.000.000 TL

AZTEK HİSSELERİNİN 10.04.2023 BİST PERFORMANSI

10.04.2023 saat: 13:45 itibariyle BİST100 endeksi 5047, puandan %2,50 yükselişte. AZTEK hisseleri kar payı dağıtımı açıklaması sonrasında alıcılı seyrine devam ediyor. Alış 25,38 TL - satış 25,42 TL fiyat ve %9,01 yükselişte.  Güne başladığı açılış fiyatı ise 23,70 TL oldu. Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 11,99 TL ve en yüksek ise 38,50 TL‘yi gördü

aztek-5