Onay almaları durumunda, hissedarlarına verecekleri bedelsiz pay detayları şöyle olacak;

2023 bedelsiz verecek hisseler

Doğu Aras Enerji #ARASE %273 Bedelsiz

Doğu Aras Enerji, SPK’ya 67 milyon lira olan mevcut sermayesini %273,13 oranında artırmak için başvuruda bulundu. Onay alması halinde, sermayesini 183 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı ile 250 milyon liraya yükseltecek.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım #AHGAZ %1.150 Bedelsiz

Ahlatcı Doğal Gaz, mevcut sermayesini 208 milyon liradan, SPK’nın onay vermesi halinde, iç kaynaklardan 2.392.000.000 TL (%1.150) bedelsiz artıracak.

Barem Ambalaj #BARMA %400 Bedelsiz

Şirket, 52 milyon lira mevcut sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 210.000.000 TL artırarak %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya yaptığı başvuru sonucunu bekliyor.

Bayrak Ebt Taban #BAYRK %100 Bedelsiz - %97 Bedelli

Mevcut sermayesi 23.562.500 TL olan Bayrak Ebt Taban, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile, iç kaynaklardan 23.562.500 TL bedelsiz, aynı zamanda 22.875.000 (%97 Bedelli) sermaye artırımında bulunacak.

Bera Holding #BERA %100 Bedelsiz

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvurunun olumlu bulunması halinde, şirket 341.600.000 TL mevcut sermayesini, 683.200.000 TL’ye çıkaracak

Ensari Deri #ENSRI %220 Bedelsiz

Mevcut 36.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin kayıtlı sermayesi olan 150.000.000 TL dahilinde kalmak üzere, tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 80.300.000 TL (%220) artırılarak 116.800.000 TL'ye yükseltilmesi için SPK onayı bekliyor.

Girişim Elektrik #GESAN %300 Bedelsiz

115.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 345.000.000 TL artırılarak 460.000.000 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 230.650.000 TL'lik kısmının "Emisyon Primi" hesabından, 114.350.00 TL'lik kısmının "Geçmiş Yıl Karları" hesabından karşılanmasına, artırılan 345.00.000 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesi hususunda kurul onayı bekleniyor.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi #ISSEN %220 Bedelsiz

Mevcut sermayesi 141.465.993,92 TL olan İşbir Sentetik #ISSEN, SPK’ya 16 Kasım’da iç kaynaklardan karşılanmak üzere %220 bedelsiz sermaye artırımı ile 452.691.180,544 TL’ye çıkarmak için başvuru yaptığını duyurdu.

İmaş Makina Sanayi #IMASM %525 Bedelsiz

Mevcut 37 milyon lira sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 194.250.000 TL artışla (%525) 231.250.000 TL’ye ulaştırmak için SPK başvurusuna onay bekliyor.

21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak 21 Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapacak

Koza Altın İşletmeleri #KOZAL %2.000 Bedelsiz

152.500.000 TL olan mevcut sermayesi, iç kaynaklardan 3.050.000.000 TL (%2.000) artırılarak 3.202.500.000 TL’ye ulaşacak.

Kron Teknoloji #KRONT %200 Bedelsiz

Şirket, 14.268.513 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.537.026 TL tutarında artırılarak (%200) 42.805.539 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda 2.853.704 adet (A) grubu nama yazılı pay ile 25.683.322 adet (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilerek pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına yönelik kurul onayı bekleniyor.

Söktaş Tekstil #SKTAS %50 Bedelsiz - %44 Bedelli

350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılması kararı sonrası, SPK’dan onay bekliyor.

Servet GYO #SRVGY %130 Bedelsiz

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, mevcut sermayesini 52 milyon liradan, SPK’nın onay vermesi halinde, iç kaynaklardan 68.000.000 TL (%130) bedelsiz artıracak.

Trend GYO #TDGYO %130 Bedelsiz

Şirket, 30.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %130 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 69.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.