Bugün (02.05.2023), “Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (DGNMO), Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERKO) ve Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ORMA)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Şirketlerin genel kurullarında alınacak kararlar, kar payı dağıtımları/temettü ödemeleri dönemi olması nedeniyle ilgiyle takip ediliyor.
Listedeki 1 şirketin kar payı dağıtımına hazırlandığı anlaşılıyor.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler


1) Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.05.2023 Salı günü saat 10:30’da Şirket Merkezi’nde, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak.

* Şirketin 1,2 milyon TL olan sermayesi, 587.792.440 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 638.545.796 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.
A grubu paylar Esas Sözleşme’nin 9’uncu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazlı olup, oy haklarına ilişkin olarak herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013, 2014 ve 2018 yıllarında “Diğer (Halka Açık Kısım)” altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 9.917.924 adet pay edinmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding A.Ş. payları içinde gösterilmiştir.

genel-kurul-1-1

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, Her 1 TL nominal bedelli hisseye net 0,73 TL kar payı olmak üzere, toplam net 900 milyon TL ve %73,4 oranında net kar dağıtımı,
hususu Genel Kurul'un onayına sunulacak.

* Şirket, pay biçiminde kar payı dağıtımı planlamıyor.

* Ayrıca, şirket Esas Sözleşmesinde tadilat önerisini gündeme taşıyacak.
Şirketin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9. Maddesinin aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır:
“YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 9: Yönetim Kurulu en az 6 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu’nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat, yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.”

2) Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (DGNMO)’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Mayıs 2023 Salı günü, saat 10:30’da İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 adresinde bulunan Doğanlar Holding merkezinde yapılacak.

* Esas Sözleşme’de değişiklik önerileri Genel Kurul’da oylamaya sunulacak.

Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.maddelerinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması Şirket Yönetim Kurulunun 15.11.2022 tarihinde aldığı kararla Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesine, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılmasına ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenerek tadil edilmesine karar verilmiştir.

genel-kurul-2-1

Kar dağıtım teklifi:
* Şirketin Yönetim Kurulunun nakdi ve bedelsiz kar payı dağıtımı teklifi bulunmuyor.
3) Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERKO)’nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14:00’ da, “Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL” Şirket merkez adresinde yapılacak.

* Kar dağıtım teklifi:
Şirketin kâr dağıtımı yapacağına dair bilgi bulunmamaktadır.

* Esas Sözleşme’de değişiklik önerileri Genel Kurul’da oylamaya sunulacak:

Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19. Maddesinde değişiklik yapılan bölüm ile ilgili tadil tasarısı Genel Kurul’un onayına sunulacak:
“Aşağıdaki kararlara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket’in ödenmiş sermayesinin en az % 51’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.”

4) Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ORMA)’nin, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.05.2023 Salı günü, saat 14:00’de, “Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Sk. Marmara Apt. No: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL” adresinde yapılacak.

* Kâr dağıtımı yapılmasının planlanmadığı görülmekte.

Editör: Ece Çavuşlu