Elektrik üretim sektöründe faaliyet gösteren Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR), Kemah Barajı ve HES projesi için verilen lisansın askıya alınması ve SKHA’nın iptal edilmesi kararına ilişkin sürenin bir yıl daha uzatılmasını sağladığını duyurdu.

AKENR, KAP’a yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı olan Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin bu konuda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını ve lisansın askıya alınma süresinin 07 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Şirket, bu süre içinde projeye ilişkin yeni SKHA’nın EPDK’ya sunulması veya iptal kararının kaldırılması ya da davanın reddi için gerekli çalışmaları yapacağını belirtti.

KAP Açıklaması

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 11159-39 sayılı kararı ile, Şirketimizin bağlı şirketi olan Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine ilişkin EÜ/2041-8/1453 sayılı 01.04.2009 tarihli lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin askıya alınmasına ve faaliyetlerinin durdurulmasına, söz konusu lisansın askıya alınması kapsamında Şirketimize Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın (”SKHA”) iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA’nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması için Kurul karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmesine karar verildiğini 06.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştu.

Lisansımızın askıya alınma süresine ek süre verilmesine ilişkin Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılan başvuru neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.09.2023 tarih ve 12055-12 sayılı kararı ile; Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.’ye Kemah Barajı ve HES projesi için verilen 01/04/2009 tarihli ve EÜ/2041-8/1453 numaralı lisansının askıya alınması kapsamında, SKHA’nın iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA’nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması için askıya alınma süresinin Kurul karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Kontrolmatik, Yüzde 150 Oranındaki Sermaye Artırımını Duyurdu Kontrolmatik, Yüzde 150 Oranındaki Sermaye Artırımını Duyurdu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,"