Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PRDGS), bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmek için gerekli başvuruyu yapacağını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ASY Yenilenebilir Enerji, 09.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve esas sözleşmenin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verdi.

Şirket, paylarını halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara satmayı planlıyor.

Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

KAP Açıklaması

"Şirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ.nin 09.10.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. "