Bera Holding A.Ş. (BERA), KAP'ta yaptığı açıklamada, belirlenen temettü tarihinde değişikliğe gidildiğini belirtti.

Kâr payı dağıtım tarihine ilişkin yapılan açıklamada, temettü tutarının net 0,045 TL olduğu belirtilirken, 29 Eylül olarak açıklanan kar payı dağıtım tarihinin 18 Eylül olarak düzenlendiği vurgulandı. 

Temettü sürecinde, 34.160.000 TL'lik kar payının temettü olarak hissedarlara dağıtılacağı açıklandı. Kar payı dağıtımı, tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024

KAP Açıklaması

"22.06.2023 tarihli açıklamamızda 2022 Yılı Net Kar tutarı olan 332.397.684,76.-TL’den 29.310.946,34.-TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 130.117.824,98.-TL dağıtılabilir kar üzerinden 34.160.000.-TL 1.Temettünün nakden dağıtılması hususunun Genel Kurul tarafından onaylandığı ve kar dağıtımının 29.09.2023 tarihine kadar yapılmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifinin Genel Kurul’da kabul edilerek bu hususta Yönetim Kurulu’nun yetkilendirildiği duyurulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 04/09/2023 tarihli toplantısında, nakit kar payı dağıtım tarihi 18 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Kar dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır."