Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören Brisa Bridgestone Sabancı Lastik #BRISA nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 29 Mart 2023 olacağını açıkladı.

brisa temettü

Şirket, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.865.954.729,00 TL "Dönem Kârı" elde etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 1.865.954.729,00 TL tutarındaki 2022 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavelename'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.991.198.303,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı Sanayi Şirketinden E-İhracat Yatırımı Kararı

Birinci Kâr Payı

15.255.843,75 TL

İkinci Kâr Payı

1.083.164.906,25 TL

Toplam Brüt Kâr Payı

1.098.420.750,00 TL

İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı

93.297.736,45 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)

117.646.264,27 TL

Olağanüstü Yedek

681.833.552,28 TL

Böylelikle 2022 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 360,00 oranında toplam 1.098.420.750,00 TL, intifa senedi sahiplerine 93.297.736,45 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 29 Mart 2023 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 27 Mart 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.