4 Nisan Boğaziçi Beton ( BOBET ) ve Naturelgaz Sanayi (NTGAZ) yatırımcısa nakit temettü ödemesi yapacak. Bu iki şirketin yatırımcısına dağıtacağı temettü ödemeleri 4 Nisan günü yapılacak.

Boğaziçi Beton (BOBET) Temettü Açıklaması 

Boğaziçi Beton (BOBET) 1 adet hisseye brüt 0,5 lira net olarak da 0,45 lira temettü ödemesi yapacak. BOBET yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 30 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;

''Şirketimiz 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı karının Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, ekteki kar dağıtım tablosunda yer aldığı üzere toplam 380.000.000.-TL brüt kar dağıtılması ve kar dağıtımının 2 eşit taksitle aşağıda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.''

bobet-temettu

Naturelgaz Sanayi ( NTGAZ) Temettü Açıklaması

Naturelgaz Sanayi (NTGAZ) 1 Adet hisseye  brüt 3,04 lira net olarak da 2,73 lira temettü ödemesi yapacak. NTGAZ yatırımcıları 4 Nisan 2023 tarihinde temettü almaya hak kazanacak hesaplara geçme tarihi ise 6 Nisan 2023. Şirketin 29 Mart tarihinde yapıtğı KAP açıklaması;

  1. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 767.308.135,-TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 504.060.026,48 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;
  1. Şirket Esas Sözleşmemizin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,
  2. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait birinci tertip yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 484.952.430,12 TL üzerinden 34.425.000 TL'nin ikinci yasal yedek akçe olarak ayrılması ile dağıtılabilir dönem karı 450.527.430,12 TL olmaktadır. Bu tutar üzerinden 350.000.000 TL pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, kalan 100.527.430,12 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
  3. Kar payı ödeme tarihinin 04.04.2023 olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.'' denildi.

ntgaz-temettu

bobet-temettu-aciklamasi

Boğaziçi Beton (BOBET) Faaliyeti Nedir ?

1997 yılında alt yüklenici olarak başladığımız Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyoruz.

Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 20 farklı lokasyonda , 28 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz.  

Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip  2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocağı işletmecisiyiz.

ntgaz-temettu-aciklamasi

Naturelgaz Sanayi ( NTGAZ) Faaliyeti Nedir ?

2004 yılında kurulan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., taşımalı doğal gaz sektöründe Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ürünleri ile faaliyet gösteriyor.

Boru hattının ulaşmadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerdeki doğal gaz arzını karşılamak üzere kullandığı taşımalı doğal gaz çözümleri ile Naturelgaz, faaliyetlerini; Endüstriyel CNG ve LNG, Şehir Gazı, Oto CNG ve Kuyu CNG olmak üzere 4 farklı iş kolu aracılığıyla sürdürmektedir.

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

Editör: Ece Çavuşlu