Bugün (12.06.2023), “Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) ve Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GEDZA)'' şirketlerinin genel kurul toplantıları var.

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirketler
1) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
’nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2023, Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılacak.

kurul-1-1

* Şirket, kâr dağıtımını şu şekilde teklif ediyor:
“- Şirket’in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda dağıtılmasına karar verilen 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında kar payına ilave olmak üzere; Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 18,533’ü, net % 16,680’i oranında; 485.000.000,00 Türk Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 6 Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında (ilave) "nakit" kar dağıtımı yapılması,
- 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımında, dağıtılmayan karın eklendiği Şirket’in “olağanüstü yedekler” hesabındaki kaynakların kullanılması ve
- Kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanması hususlarının birlikte Olağanüstü Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

2) Ersu Meyve Ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU) firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.06.2023 Pazartesi günü saat 14:00’da, İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat – Çankaya - Ankara yapılacak.

Esas sözleşmenin 9.maddesi hükmüne göre, nominal değerli (A) ve (C) Grubu pay sahipleri lehine, yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların seçiminde aday göstermeye yönelik imtiyaz tanınmıştır.

kurul-2-2

Verusatürk, 100 Milyon Liralık Pay Satışı Yaptı! Verusatürk, 100 Milyon Liralık Pay Satışı Yaptı!

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.
“Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu’nun aldığı 12.05.2023 tarihli kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı kârının dağıtımı ile ilgili teklifi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu işbu bilgilendirme dokümanı ekinde (EK-2) yer almaktadır.”

3) Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) firmasının 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2023 - Pazartesi günü saat: 13.00’da Kütahya yolu 3.Km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında yapılacak.

* Pay biçiminde kar payı dağıtımı planladığı görülmektedir.
Yayınlanan bilgilendirme metninde “Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL’nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 12.06.2023 - Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine,” denilmektedir.