Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. firması 27 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. 01.06.2023’te SPK’dan alınan onay sonrasında ise bugün (06.06.2023) firma hissedarları için bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanımı başlıyor.

* İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı % 87,50 oluyor.

* 46,6 milyon TL tutarındaki iç kaynaklardan alına pay özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanıyor.

22222

*06.06.2023 tarihinde bedelsiz pay alma hak kullanım tarihi olarak ifade edilirken, 07.06.2023 tarihi borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak ve 08.06.2023 tarihi sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih olarak duyuruldu.

* Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde;
“Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.066.875 TL'ye artırılması nedeniyle yapılacak 46.697.875 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 1 Haziran 2023 tarih ve 2023/29 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6.06.2023'tür.”
ifadeleri yer alıyor.

Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada

Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) Firmasının Faaliyeti Nedir?

* Faaliyet Konusu: Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek, bunların yurtiçi ve yurtdışına satışını yapmak, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak ve her türlü iş makinalarının üretimini gerçekleştirmek, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamaktır.

New Holland, Case IH ve Steyr marka traktörleri aynı anda üretebilme özelliğine sahip bulunan TürkTraktör, New Holland TDD ile Case IH JX seri traktörlerin ve farklı özel serilerinin dünyadaki tek tasarım merkezi; Utility Light seri traktörlerin dünyadaki ana üretim merkezi ve 66 serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi konumundadır.
2013 yılında Case ve New Holland markalarının; mini yükleyici, kazıcı yükleyici, kompakt yükleyici, lastikli yükleyici, mini ekskavatör, paletli ekskavatör ve teleskopik yükleyici gibi ürünleriyle iş makineleri pazarına da giriş yapan TürkTraktör, kurumsal gelişimine yeni bir boyut eklemiştir.
TürkTraktör Ankara Fabrikası, açık ve kapalı kısımları dahil olmak üzere toplam 257.325 metrekarelik bir alana konumlandırılmıştır. TürkTraktör Erenler Fabrikasının ise, 68.613 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 402.162 metrekare alanı bulunmaktadır.
İki fabrikanın üretim kapasitesi yılda 54.000 traktördür. Güçlü bir üretim teknolojisi bulunan TürkTraktör’ün Ankara’da, kendi üretim çatısı altında dişli ve ışıl işlem tesisleri, motor üretim tesisleri, kalite kontrol laboratuvarları, motor ve gövde test cihazları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim altyapısı bulunmaktadır.
TürkTraktör Erenler Fabrikası ise, sahip olduğu son teknoloji ile donatılmış boyahane, montaj hatları ve kalite kontrol laboratuvarları ile Türkiye’yi çağdaş teknoloji ve yüksek ürün kalitesi ile tanıştırmaktadır. Erenler Fabrikası, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra güneş ışığından maksimum düzeyde yararlanarak “yeşil bina” konseptiyle doğa dostu üretimi desteklemektedir.
TürkTraktör, hem devlet hem de CNH Industrial tarafından tescillenmiş sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezidir.

Ar-Ge çalışmaları, pazar araştırmaları ve analizleri ile TürkTraktör, sektörün nabzını tutmakta, üretimin ilk aşamasından sonuna kadar Türk ve dünya çiftçisinin beklentilerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak üretim yapmaktadır. Bu nedenledir ki, bugün bu topraklarda satılan her iki traktörden biri TürkTraktör imzasını taşımaktadır.
Üretiminde göstermiş olduğu hassasiyeti satış ve satış sonrasında da titizlikle devam ettiren TürkTraktör, Türkiye genelindeki bayi ağı ve servisleriyle çiftçinin güvenilir yoldaşı olma misyonunu pekiştirmektedir. Zamanında olduğu kadar yerinde destek vermenin de sorumluluğunu taşıyan kuruluş, çiftçinin emeğinin sürekliliği için mobil teknik servis hizmetini kusursuz biçimde sunmaktadır.

3-2

* Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), firmasının kuruluş yılı 1954’tür ve firmanın merkezi Ankara’dadır.
* Haziran 2004’den beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı % 25’dir.
* Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

* Şirketin sermayesi 53,3 milyon TL’dir.
Ortaklık yapısı ise,
* Koç Holding A.Ş.ve CNH Osterreich GMBH firmalarının %37,5’ar hisseleri olup;
* Diğer ortakların hisseleri % 25 şeklindedir.

Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) Firmasının Hisseleri Borsada Dün (05.06.2023) Nasıldı?
* 05 Haziran 2023 pazartesi gününü BİST100 endeksi 5.372,66 puan ve % 5,04 yükseliş ile tamamladı.
* TTRAK hisseleri ise günü 727,80 TL’den ve % 7,36 artış ile kapattı.

4-14-1

Editör: Ece Çavuşlu