Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) tarafından 1 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Borçlanma aracı (tahvil, finansman bonosu vb.) ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru hakkında açıklamalar yapıldığını duyurdu.

Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı Yatırımcılar Takipte! Temettü Verecek Hisseler Bu Hafta İtibari İle Yayınlandı

Enerji şirketi, borçlanma aracı için 1 milyar liralık başvurusunu SPK'ya iletti. SPK'ya yapılan başvurunun detaylarını şirket, KAP aracılığıyla yatırımcıya duyurdu.

smrtg-kap

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Yönetim Kurulumuz tarafından 24.01.2024 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketimizin, 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu