Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (NTGAZ) bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. SPK'nın 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü yayımladığı bültende, şirketin bedelsiz sermaye artırımı işlemini 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü gerçekleştireceği açıklanmıştı.

NTGAZ, 3.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL artırılarak 230.000.000 TL'ye çıkarttı.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (NTGAZ) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bugün KAP üzerinden yaptığı bildirimde ise, bedelsiz sermaye artırımı sonrası, NTGAZ hisselerinde gerçekleşen fiyat düzeltmelerine de değinildi.

KAP Açıklaması

"NTGAZ.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 20,49 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)"

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 8 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 8 Temmuz 2024

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Faaliyeti Nedir?

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Naturelgaz), taşımalı doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Naturelgaz, doğal gaz boru hattının ulaşmadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerdeki doğal gaz arzını karşılamak üzere, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ürünleri sunmaktadır. Naturelgaz, faaliyetlerini; Endüstriyel CNG ve LNG, Şehir Gazı, Oto CNG ve Kuyu CNG olmak üzere 4 farklı iş kolu aracılığıyla sürdürmektedir. Naturelgaz, Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olup, bu alandaki tecrübesini uluslararası projelere taşıma vizyonuyla enerji sektöründeki başarı yolculuğuna devam etmektedir. Naturelgaz, 1 Nisan 2021 tarihinden bugüne payları Borsa İstanbul A.Ş.’de “NTGAZ” koduyla işlem gören bir halka açık şirkettir. Naturelgaz, bir Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.