Borsa'da satış ve 14 TL sabit fiyat yöntemiyle gerçekleşen Halka arzda  yılın en yüksek katılımı gerçekleşerek 258.045 yatırımcı katıld ve halka arz büyüklüğü ise 119 milyon TL oldu. Halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görüldü.

Şirketin halka arza ilişkin sonuçlar başlığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapmış olduğu açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı;

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) paylarının halka arzı 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 36.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 6.500.000 TL nominal değerli paylar ve ortak Muhammet Nuri Ensari’ ye ait 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 8.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 119.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre mükerrer başvuruların ayıklanması sonucunda, halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görülmüştür.

Yılın En Yüksek Katılımı Gerçekleşti

Halka arza toplamda 258.045 yatırımcı katılmış olup tamamına dağıtım yapılmıştır. Dağıtım sonucunda ilk günden en yüksek talep giren yatırımcılara zaman önceliği kuralı gereği maksimum 34 adet pay olmak üzere dağıtım yapılmıştır. Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler

ensari halka arz sonuçları