GEDIK, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılacak.

gedik bedelli tablosu

Şirketin bugün KAP üzerinden bedelli sermaye artırımı yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında yaptığı açıklamada şu detaylar açıklandı;

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, sahip oldukları payların %54,1514 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.12.2022 ile 28.12.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.

Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı Enerji Şirketi, Milyon Dolarlık Sözleşmenin Detaylarını Paylaştı

Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 2 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) işgünü süreyle 2 TL'nin altında olmamak kaydıyla Borsa'da Satış yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahname ve ekleri ilişikte yer almakta olup Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.gedik.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamakta olup, halka arz sonrası satılamayan paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iptal edilecektir.