Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Kararı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada TMS’ye göre hazırlanan 01.07.2022-30.06.2023 tarihli konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan (1.079.580) TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise (18.102.065,91)TL net dönem zararı ile kapanması nedeniyle Kar dağıtılamaması için yapılan teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada,

''Şirketimiz 14.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı ile;

TMS’ye göre hazırlanan 01.07.2022-30.06.2023 tarihli konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan (1.079.580) TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise (18.102.065,91)TL net dönem zararı ile kapanması nedeniyle Kar dağıtılamayacağa ilişkin Yönetim Kurulu tarafından yapılan teklif genel kurulca onaylanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.'' denildi.

Borsa Güne Alıcılı Ve Yüksek Başladı Borsa Güne Alıcılı Ve Yüksek Başladı

Editör: Ece Çavuşlu