Ege Gübre (EGGUB) hissedarı olan yatırımcılar, portföylerinde bulundurdukları payların her biri için artı olarak 3 hisseye daha bedelsiz olarak sahip olacak. Aynı zamanda düzeltme fiyatı da, bölünmenin yapılacağı günün, bir gün öncesindeki kapanış fiyatının 4’e bölümü ile ortaya çıkacak.

Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada Son Halka Arza Yoğun Talep! Yatırım Şirketleri Sırada

eggub bedelsiz tarihi

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.09.2022 olarak belirlenmiştir.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih - 06.09.2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih - 07.09.2022

Şirketin yaptığı KAP açıklaması;

Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin,tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 25.08.2022 tarih ve 45/1273 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.