LDR Turizm A.Ş. ortağı Metin Barokas hesabından, Şirket'in pay başına halka arz fiyatı olan 18,65 TL'den 100.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleşmiştir.

LDR TURİZM PAY GERİ ALIMI

LDR Turizm halka arz taahhüdü kapsamında Metin Barokas hesabından 100 Bin pay geri alımı yaptı. kap.org.tr. 'den yapılan bildiriminde bu işlemin detayları anlatılmaktadır.

Şirket ortağı Metin Barokas, LDR Turizm halka arzında şahsi paylarını halka arz etmişti. Metin Barokas'ın 22 Şubat 2022 'de Sermaye Piyasası Kurulu'na hitaben vermiş olduğu geri alım taahhüdü ve Şirket'in halka arz sürecinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere;

  • Günlük alım emri taahhüdü izahnamede belirtilen ortak satışının gerçekleşmesi koşuluyla geçerli olup, bu kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak paylarının satışından elde edilecek net kaynak kadar olacaktır.
  • Günlük alım emri taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 10 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.
  • 10 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa'da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise Halka Arz Eden Metin Barokas'ın 100.000 adet günlük emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılır.
  • 10 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, 100.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için halka arz edenin emir girme yükümlülüğü yerine getirilir.
  • Günlük alım emri uygulaması boyunca satın alınan Şirket payları, Borsa İstanbul'da günlük alım emri taahhüdü süresi içinde (10 iş günü) satışa konu olamayacaktır. Söz konusu günlük alım emri taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilen halka arz fiyatı olup, halka arz fiyatının üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatının, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatının üstünde kalması durumunda halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen işlemler kapsamında LDR Turizm A.Ş. (Lider Filo, Şirket) paylarının halka arzının gerçekleştiği günden itibaren 10 iş günü boyunca günlük alım taahhüdünde bulunduğunu bilgilerinize sunuyor.

Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti Bedelsiz Oranını Yüzde 200 Olarak Revize Etti

Bu sebepten, 5 Nisan 2022 tarihinde, LDR Turizm A.Ş. ortağı Metin Barokas hesabından, Şirket'in pay başına halka arz fiyatı olan 18,65 TL'den 100.000 adet pay geri alım işlemi gerçekleşmiştir.