SPK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan halka arzlarda yapılan  haksızlığın önüne geçilmesi ve usulsüzlükleri önlemek amacı ile alınan kararlar halka arzlara nasıl etki edecek ? Tavan Furyası Sona Erecek Mi ?

BofA'nın Bugün Alım Yaptığı 5 Hisse BofA'nın Bugün Alım Yaptığı 5 Hisse

SPK tarafından, Halka arzlarda dağıtımda gerçekleşen usülsüzlüklerin önünü kapatmak için bir çok karar alındı. SPK tarafından alınan kararlar özetle; 

''Piyasa değeri 75.000.000 TL’nin altındaki halka arzlarda sadece EŞİT DAĞITIM yöntemi
kullanılacak.
Piyasa değeri 75.000.000 TL’nin üstünde olan halka arzlarda Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak. (Borsa dışında talep toplama yoluyla satış yöntemi kullanılacaksa) Özel fonlar artık halka arzlarda gerçek kişi statüsünde olacak. Kurumsal Yatırımcı statüsünden çıkarıldı.
Halka arz olacak şirkette içsel bilgiye sahip kişiler Bireysel Yatırımcı grubunda yer alıp başka hiçbir tahsisat grubuna dahi olup pay alamazlar.
Yeteri kadar talep geldiyse, dağıtımda gruplar arası kaydırma veya aktarma yapılmayacak. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacaktır. Eğer ki bu aktarım sonrasında veya yeteri kadar talep Yurtiçi Bireyselden gelmediyse serbestçe dağıtılabilir. 

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamaz. Yatırımcılar halka arzdan aldıkları payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaba virmanlayamayacak, borsa istanbul'da toptan satış veya özel emirle satamayacak.''

SPK tarafından alınan bu kararın en büyük sebebi olarak;  halka arzlarda toplu malı alan, kurumsallar , ilişkili büyük hesaplar ve spekülatif işlem yapanların fiyatları yukarı çektiği, hatta manipülatörler ile işbirliği yaparak fiyatları uçurduğu söylentileri.

spk-halka-arz-aciklamasi

Kararın Halka Arza Etkisi Ne Olacak ? Tavan Furyası Ne Olur ?

SPK tarafından alınan bu karar, halka arz olan şirketlere yatırım alan bireysel yatırımcıyı etkileyecek mi ? Son zamanlardaki halka arzların verisine de bakıldığında bireysel yatırımcı sayısı rekor üstüne rekor kırmaktaydı.  Alınan yeni kararlar ile toplu mal alımı yada tek elde toplanması önlenmiş ve buda  tavan serisini önleyeceği düşünülmektedir. Daha açık bir şekilde düşünmek gerekirse halka arzlardan bir haftada elde edilen kazanç bu düzenlemelerden sonra belki de iki yada üç ay gibi bir sürede elde edilecek. Bu kararlar ilk etapta halka arzlara ilgiyi yükseltebilir fakat zamanla halka arz mantığından uzaklaştığı düşünülerek yatırımcının zamanla geri çekilebilir diye yorumlanmaktadır. Daha özet bir çıkarım yapılmak gerekirse halka arzlarda rekor tavan ve giriş seviyelerinin bu karar doğrultusunda düşüceği düşünülmektedir.