Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), Bursa Orhangazi’de yapımı tamamlanan tarımsal inovasyon, deneyim ve eğitim merkezi F.A.R.M. tesisine taşınma kararı aldığını açıkladı.

Hektaş, bu kapsamda Kocaeli Gebze’de bulunan ve 1,23 milyar TL değer biçilen fabrika, idari bina ve müştemilatını 1,25 milyar TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'a devrettiğini duyurdu.

Şirket, tesis taşınma işlemi tamamlana kadar OYAK’a sattığı taşınmazlar için kira sözleşmesi yapacağını ve üretim faaliyetlerine mevcut tesislerde devam edeceğini bildirdi.

HEKTS, söz konusu işlemin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmediğini ve sermaye piyasası kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.09.2023 tarihli karara istinaden;

Şirketimizin Bursa ili Orhangazi ilçesinde 607.331,16 m2 alanda yapımı tamamlanan tarımsal inovasyon, deneyim ve eğitim merkezi F.A.R.M. tesisinde; tarımsal açık alan üretimine ek olarak, idari ofisler, serada üretim, teknoloji merkezi, kongre merkezi, dikey tarım ve diğer modern altyapı imkanlarının varolması sebebiyle Şirket’imizin bitki koruma üretim faaliyetleri ve idari merkezinin de aynı alana taşınmasıyla önemli sinerjiler yakalanacağının değerlendirilmesine istinaden;

Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan değerleme sonucunda 1.230.000.000 TL olarak değer tespiti yapılan Hektaş Ticaret T.A.Ş. mülkiyetindeki Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık mahallesi/köyünde kain ve tapuda 4 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı Kargir Fabrika Binası, 3 katlı İdari Bina, 2 katlı Mühendishane ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 1.250.000.000 TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’a devredilmesi hususunda sözleşme imzalanmasına,

Ayrıca, Hektaş Orhangazi F.A.R.M tesislerinde bitki koruma üretim faaliyetlerini sürdürebileceği tesis taşınma işlemi tamamlana kadar geçecek olan sürede, OYAK’a devredilecek olan taşınmazlar için kira sözleşmesi yapılmasına ve kurulum süresi boyunca üretim faaliyetlerine mevcut tesislerde devam edilmesine karar verilmiştir.

Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu işlemin II-23.3 no’lu Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamadığına (mal varlığının kayıtlı değeri/aktif toplamı=0,62; işlem tutarı/ortaklık değeri=%1,75; mal varlığından elde edilen gelir/hasılat=%44,60), dolayısıyla işlemin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir.”"