Mevcut sermayesini, 10 milyon liradan 40 milyon liraya çıkaracak olan Ege Gübre, hissedarlarına bedelsiz pay alma hakkını 5 Eylül Pazartesi günü olarak duyurdu. Yatırımcıların hesaplarına geçecek tarih olarak ise, 7 Eylül Çarşamba günü olarak açıklandı.

KAP üzerinden yapılan açıklamada yer alan bilgiler şöyle;

Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin,tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL’na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 25.08.2022 tarih ve 45/1273 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.09.2022 olarak belirlenmiştir.

eggub bedelsiz tarihi

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Öte yandan, şirket hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat üzerine dün (2 Eylül 2022) KAP üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler Gözler Bu Hisselerde!! En Çok Para Girişi Ve Çıkışı Olan Hisseler

Borsa İstanbul A.Ş'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.6-11019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı konusunda açıklama talep edilmiştir.

Şirketimiz  hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin  kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.