Yönetim Kurulu Başkanı Şirket Paylarını Artırdı, Milyonluk Hisse Alımı Geldi! Yönetim Kurulu Başkanı Şirket Paylarını Artırdı, Milyonluk Hisse Alımı Geldi!

Türkiye İş Bankası A.Ş'nin (ISCTR) iştiraki olan Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin sermaye artırımına gitmesi üzerine KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

KAP Açıklaması

"Bankamızın %100 oranında pay sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji sektörüne yönelik yatırımları kapsamındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, bağlı ortaklığımızın sermayesi 8.250.000.000 TL tutarında nakden artırılmış olup, söz konusu tutarın tamamı Şirket hesabına ödenmiştir."

Trakya Yatırım Holding A.Ş Faaliyeti Nedir?

Trakya Yatırım Holding A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş’nin tamamına sahip olduğu bir şirkettir. Şirketin esas amacı, yerli veya yabancı şirketler ile diğer teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini çözmek, finans denetimi ve finansal planlama yapmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak ve bu şirketlerin sağlıklı ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamaktır. Şirket, 2000 yılında kurulmuş olup, İstanbul merkezli olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin iştirak ettiği şirketler arasında İş Faktoring A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletim A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Enerji Yatırımları A.Ş. gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır.