Koç Holding A.Ş. 'den, UniCredit’in sahip olduğu YKBNK %18'lik payına ilişkin satın alma açıklaması.

Koç Holding A.Ş. #KCHOL, UniCredit’in sahip olduğu YKBNK sermayesinin %18'ine karşılık gelen 1.520.469.231 adet payın 3,5 milyar TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

3 Hissenin Tedbir Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak 3 Hissenin Tedbir Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak

Koç Holding A.Ş. Devir İşlemlerinin Tamamlandığını Açıkladı.

9 Kasım 2021 tarihinde kamuya  açıklanan UniCredit S.p.A.'nın sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli payın Koç  Holding A.Ş. tarafından toplam 3.494.038.293 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin olarak, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onaylar alınmış olup, pay devir işlemleri tamamlanmıştır.

Kapanış ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesindeki doğrudan payı %9,02'den %27,02'ye; doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamı ise %62,49'a ulaşmıştır.

Pay devri ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.