Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Haziran 2024

22 Aralık’ta gerçekleşen toplantıda, Ensari Deri #ENSRI, mevcut sermayeisni 36 milyon 500 bin liradan, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 80.300.000 TL (%220) bedelsiz sermaye artırımı ile 116.800.000 TL’ye çıkarmak için başta SPK olmak üzere, gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi.

ensri bedelsiz tablo

Şirketin KAP üzerinden, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

1. Şirketimizin mevcut 36.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin kayıtlı sermayesi olan 150.000.000 TL dahilinde kalmak üzere, tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 80.300.000 TL (%220) artırılarak 116.800.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %220 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 6.600.000 TL nominal değerli 6.600.000 adet (A) grubu ve 73.700.000 TL nominal değerli 73.700.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli dokümanların hazırlanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.