Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşları arasında yer alan Medical Park (MPARK) tarafından da 25 Mart 2024 tarihi itibariyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde de MPARK Kâr Dağıtım Teklifine İlişkin açıklama geldi.

Gelen açıklama da Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca gerçekleşen hesaplama sonrası da geri alınan paylarla ilgili de ayrılan karşılığın geçmiş yıl karından düşürülmesi sebebiyle de, geçmiş yıl zararlarının dönem karından yüksek çıkması sonrası dağıtılabilir net dönem karı oluşmaması sebebiyle nakit temettü dağıtılmamasına karar verildiği ifade edildi. 

MEDİCAL PARK KAP AÇIKLAMASI

Yönetim Kurulu’muzun 25.03.2024 tarih ve 2024/7 nolu kararı gereği;

Şirketimiz’in 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 8 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 8 Temmuz 2024

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre 4.747.932.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır.

2. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda geri alınan paylar için ayrılan karşılığın geçmiş yıl karından düşülmesi sebebiyle, geçmiş yıl zararları dönem karından yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla dağıtılabilir net dönem karı oluşmamaktadır.

3. Şirket’in finansal esneklik kabiliyetinin korunması amacıyla, 2023 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’nın dağıtılmayarak “Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına aktarılmasına,

4. Bu şekliyle kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklifin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına

katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

MEDİCAL PARK TEMETTÜ ÖDEYECEK Mİ?

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamalar sonrası 2023 yılı hesap dönemi net dağıtılabilir dönem karı dağıtılmayacağı ifade edildi. Bu karar 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunularak katılan kimselerin de oy birliğiyle alındı.

Editör: Umut Köse