Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş (ESCAR), yatırımcılarına 92 milyon TL kar payı avansı dağıtacak.

ESCAR, 2023 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği kardan 92 milyon TL kar payı avansını bu hafta dağıtacağını açıkladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 30 Eylül 2023 döneminde konsolide finansal tablolarda görülen ara dönem karının SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak pay sahiplerinin menfaati göz önüne alınarak dağıtılmasına karar verildiğini bildirdi.

Buna göre, 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’na verilen yetki kapsamında, 7 Kasım Salı günü itibariyle 92 milyon TL kar payı avansının dağıtımına başlanacak.

Şirket, pay sahiplerine her bir 1 TL nominal değerli hisse başına net 1,53 net avans kar payı ödeyecek.

Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı Borsada Yüzde 164,17 Primlenen Şirket Sözleşme Açıkladı

escar-temettu-kar-payi-avansi