Doğuş Otomotiv (DOAS), 2023 yılı kârının bir kısmını pay sahiplerine dağıtmak için genel kurul kararı aldığını duyurdu.

BİST'de İşlem Gören Holding, ASTOR ile Milyon Dolarlık Sözleşmeye İmza Attı BİST'de İşlem Gören Holding, ASTOR ile Milyon Dolarlık Sözleşmeye İmza Attı

Şirket, kâr dağıtım politikasına uygun şekilde, karlılık ve finansal yapısını göz önünde bulundurarak, pay sahiplerinin menfaat ve beklentilerini karşılamayı ve sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkesini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda, şirketin bilançosunda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL’nin ortaklara payları oranında nakden dağıtılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacak.

Kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanacak.

DOAS Temettü

Şirket, hissedarlarına 1 TL nominal değerli hisse başına brüt 5,6818181 TL kâr payı dağıtacağını açıkladı. Şirketin hissedarları, vergi kesintisi yapıldıktan sonra 1 lot hisse için net 5,1136362 TL temettü alacaklar.

doas-temettu-odemesi

DOAS Temettü Geçmişi

DOAS, 2023 yılı içinde toplamda 3. defa temettü ödemesi kararını açıkladı. Bu yıl içerisinde, 6 Nisan tarihinde 9,09 TL temettü ödemesi ile, kar payı perdesini açan otomotiv şirketi, 24 Ağustos tarihinde ise 11,36 TL tutarında temettü ödemesi yapmıştı.

28 Kasım tarihinde yapılacak olan 5,11 TL'lik kar payı ödemesi ise yılın 3. temettüsü olarak kaydediliyor.

KAP Açıklaması

"Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır."