Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) tarafından 18 Ocak 2024 (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Anlaşmaya Varılması hakkında duyuruda bulundu.

Karsan otomotiv şirketi tarafından yapılan açıklamada, üyesi olduğu veren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı’nın imzalandığı hususunun MESS tarafından bildirildiği belirtildi.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından KAP aracılığıyla yapılan açıklamada,

'' Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı’nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşma uyarınca özetle; 

7 Milyar Dolarlık Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu 7 Milyar Dolarlık Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu
  • İlk 6 ay için saat  ücretleri 65 TL’nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL’ye  getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara %32 oranında nispi zam ve  sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin  her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati  geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.
  • İkinci 6 ay için 1 Mart  2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %30 (01.09.2023-29.02.2024  tarihleri arasındaki TÜFE oranının %30’un üstünde çıkması halinde aradaki  fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.
  • Üçüncü 6 ay için TÜFE   + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı  yapılacaktır.
  • Tüm sosyal yardımlarda  birinci yıl için %140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış  yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.'' denildi.