Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2023 yılına ait kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

FROTO, 2 Ekim 2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10,4 milyar TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına karar verdiğini duyurdu.

Ford Otomotiv, kar payı dağıtımının tamamının iç kaynaklardan karşılandığını ve 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,76 TL, net 26,78 TL kar payı ödeneceğini bildirdi.

Sağlık Şirketi, Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Açıklama Yaptı Sağlık Şirketi, Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Açıklama Yaptı

Şirket, kar payı dağıtımının 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre yapılacağını ve olağanüstü genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacağını belirtti.

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuz 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

  • Ortaklara 10.443.081.600 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,
  • Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10.443.081.600 TL'nin: 15.633.687,40 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.285.400.926,20 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.818.591,21 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması; ayrılacak 1.044.308.160 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin: 1.563.368,74 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden, 928.540.092,62 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 1.181.859,12 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,
  • SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.443.081.600 TL'nin 9.312.853.204,81 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.044.308.160 TL ikinci tertip yasal yedeğin 931.285.320,48 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması,
  • Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.443.081.600 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,7600 TL (%2.976,00), net 26,7840 Kr (%2.678,40) olarak ödenmesi,
  • Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılması;

toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."