Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), Disera ve Lab-Tek ile birlikte oluşturduğu Ortak Girişim ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27 Aylık Taşımalı Sistem ile Halk Sağlığı Laboratuvarı Tetkik Hizmeti ihalesini kazandığını açıkladı.

Ortak Girişim, ihale şartnamesi uyarınca, Ekim 2023 döneminden itibaren 27 aylık dönemde bu hizmeti gerçekleştirecek. İhale bedelinin KDV hariç 496.028.372,41 TL olduğu açıklandı.

MEDTR’nin Ortak Girişim’deki payı ise %51 olarak belirtildi.

KAP Açıklaması

"Bu açıklamada bahsi geçen ve Ortak Girişim uhdesinde kalan 496.028.372,41 TL’ lik ihale konusuna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 31/08/2023 tarihli karar ile SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklamasının ertelenmesi kararı verilmiştir.

Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek

Söz konusu erteleme kararı;

– Şirketimizin ihaleye teklif vermesi durumunun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda “meşru çıkarlarımızın zarar görmesine” neden olabileceği,

– Bu aşamada yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği,

– Ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığı,

– Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için konunun şirket içerisinde sadece ilgili ve halihazırda içsel bilgi erişim listesinde bulunan kişilerle paylaşılacağı ve söz konusu kişilerin gizliliğe riayet konusunda özel olarak uyarıldığı, 

SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.

Şirketimiz, Disera ve Lab-Tek tarafından oluşturulan Ortak Girişim, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 27 Aylık Taşımalı Sistem ile Halk Sağlığı Laboratuvarı Tetkik Hizmeti ihalesini en avantajlı teklifi vererek kazanmıştır. Ortak Girişim, ihale şartnamesi uyarınca, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ekim 2023 döneminden itibaren 27 aylık dönemde Taşımalı Sistem ile Halk Sağlığı Laboratuvarı Tetkik Hizmetini gerçekleştirecektir. Şirketimizin Ortak Girişim ‘deki payı 51% oranındadır.
 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."