5 Milyar Dolarlık Borçlanmaya Onay Geldi 5 Milyar Dolarlık Borçlanmaya Onay Geldi

Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş (MAKIM) tarafından 25 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde bedelsiz sermaye artırımı hakkında açıklama yapıldı.

Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş (MAKIM) şirketi yapmış olduğu KAP açıklaması ile yüzde 100 bedelsiz pay dağıtımı yapacağını yatırımcısına duyurdu.

KAP Açıklaması

Makina şirketi tarafından yapılan KAP bildiriminde ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 25.01.2024 tarihinde toplanarak; Şirket Esas Sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 300.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 56.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak üzere 56.000.000,-TL’dan 112.000.000,-TL çıkarılmasına,

Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların tamamının “Borsada İşlem Gören” nitelikte B grubu olarak ihraç edilmesine, mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6.maddesinin ekte “Yeni Şekil” başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiştir.'' denildi.