SPK, 25 Ağustos 2022 tarihli haftalık bülteninde, iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kontrolmatik ve Ege Gübre, bedelsiz verecek.

BİST’te 2 Hissenin Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak BİST’te 2 Hissenin Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik yüzde 425,45 oranında, Ege Gübre ise, yüzde 300 oranında hissedarlarına bedelsiz hisse verecek.

spk iki bedelsiz

EGGUB – Ege Gübre Sanayii A.Ş.

Mevcut Sermayesi 10.000.000 TL olup, kâr payından karşılanmak üzere %300 bedelsiz sermaye artırımı ile (30.000.000 TL) 40.000.000 TL sermayeye ulaşacak.

KONTR – Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

Mevcut Sermayesi 38.062.500 TL olup, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %425,45 bedelsiz sermaye artırımı ile (161.938.000 TL) 200.000.000 TL sermayeye ulaşacak.

SPK Başvuruları Onaylamadı

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu’na sermaye artırımı başvurusu yapan Prizma Ses Matbaacılık ve Nibaş Niğde Beton için, kuruldan onay çıkmadı.

Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 48.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 24.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 146.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.