Bank Of America 1,9 Milyarlık Alım Yaptı, Hisse Yükselişe Geçti Bank Of America 1,9 Milyarlık Alım Yaptı, Hisse Yükselişe Geçti

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş 25.750.000 TL mevcut sermayesini, kâr payından karşılanmak üzere 51.500.000 TL yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 77.250.000 TL’ye çıkaracak.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran’da aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin 8 Temmuz’da yapılan SPK’ya başvuruda bulanan Say Yenilenebilir Enerji’nin aldığı bu onay sonrası, tarih ile ilgili açıklama yapması beklenecek.

Bedelsiz Sermaye Artırımı’nın Detayları

sayas bedelsiz tablo

2021 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanması 16.06.2022 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilmiştir.