Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) tarafından 22 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde NATO ihalesi hakkında açıklamalar yapıldı.

NATO bünyesinde bulunan NATO Communications and Information Agency (NCIA) tarafından açılan ihaleye Şirketin %70 oranında ortak olduğu İş Ortaklığı tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde teklif verildiği belirtilirken detaylar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adına KAP'a açıklamalar yapıldı.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, ''NATO bünyesinde bulunan NATO Communications and Information Agency (NCIA) tarafından açılan ihaleye Şirketimizin %70 oranında ortak olduğu İş Ortaklığı tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde teklif verilmiştir. İlgili ihale kapsamında İngiltere’de 3, Hollanda‘da 4 ve Yunanistan’da 6 lokasyon olmak üzere toplam 13 farklı lokasyonda HF ve UHF telsiz istasyonları kurulması ve çalışır vaziyette teslim edilmesi ihale makamınca talep edilmektedir.

NCIA tarafından İş Ortaklığımıza iletilen açıklama talebine istinaden cevaplarımız detaylı bir şekilde NCIA’e 2022 sonu itibariyle sunulmuştur. 2023 yılı aralık ayı içerisinde NATO NCIA Merkezi Hollanda Haag’da idari, teknik ve yönetim seviyelerinde çeşitli soru-cevap toplantıları yapılmış olup NCIA tarafından yeni istenen bilgi ve dokümanlara da tekrar bu toplantılarda açıklık getirilerek resmi cevaplarımız sunulmuştur.

Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı Holding Şirketinin Ortağı Sermayesini 900 Milyon TL'ye Çıkardı

Üç aşamadan oluşan ihale teklif değerlendirme sürecinin her üç aşaması İş Ortaklığımız tarafından başarıyla geçilmiştir. NCIA ihale prosedürleri ve şartname hükümlerinde de belirtildiği üzere; İş Ortaklığımızın sırasıyla idari, fiyat ve teknik teklif dosya değerlendirilmesi süreci tamamlanmış olup, NCIA’in ihale sonucu ile alakalı resmi karar yazısı beklenmektedir.

İlgili ihale konusunda henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır. NCIA tarafından ihale sonucunun İş Ortaklığına resmi olarak ulaşmasına müteakip, söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu