Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) tarafından 4 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirket sermayesinin kâr payından %100 bedelsiz artırımının tescil edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından sermaye artırım onayı alan şirket, yatırımcısını bilgilendirmek amaçlı tescil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yatırımcıyı bilgilendirmek adına yapılan KAP açıklamasında, ''

Ekim Ayında Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler Ekim Ayında Temettü Ödemesi Yapacak Hisseler

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 23.328.000,00 TL tutarındaki kısmı 2022 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 23.328.000,00 TL’den 46.656.000,00 TL’na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 29.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı 29.08.2023 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.

Bedelsiz Sermaye artırım işlemleri Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'' denildi.