SPK’nın dün (6 Temmuz 2022) tarihli bülteninde, şirketle ilgili yaptığı açıklamada;

Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (Şirket)’nin 200.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmiş, Şirket esas sözleşmesinin 8, 11, 16 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi, 9 ve 10 uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve buna göre maddelerin yeniden numaralandırılması suretiyle hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

bedelsiz sermaye artırımı mzhld

Bültende yer alan açıklamanın ardından, Mazhar Zorlu Holding’in bugün (07.07.2022) şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonrasında KAP üzerinden “MZHLD sermaye artırımı başvurusu hakkında” başlığıyla yapılan açıklama şöyle oldu;

1) Özel Fonlar hesabında bulunan, iştirak satış kazancı istisnasını oluşturan 78.231.842,02 TL'nin

2) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 30.778.035,99 TL' nin,

3) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve

4) Geçmiş yıllar karları hesabında yer alan;

a.) Geçmiş yıllar karlarının 30.492.100,14 TL'lik kısmı,

b.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TL

Olmak üzere toplam 174.164.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,

Üretim Tesisindeki Grev Kararı Sonrası Hisseler Yüzde 5,90 Düştü Üretim Tesisindeki Grev Kararı Sonrası Hisseler Yüzde 5,90 Düştü

Buna göre;

a) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.607,27 oranında bedelsiz arttırılmasına,

b) Artırılan 174.164.000,00 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,

c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Aynı şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurumuna ivedilikle başvuru yapılacak olup, eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.