Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak olan bir hissenin fiyat düzeltmesine ilişkin açıklamalar yatırımcıya duyuruldu. Şirket yüzde 163 oranında bedelsiz artırım sonrasında dün yatırımcısına pay hakkını vermişti. PCİLT şirketi, bugün fiyat düzeltmesi hakkında yatırımcısını bilgilendirdi.

KAP Açıklaması

Şirket, bedelsiz artırım sonrası fiyat düzeltmesi ile ilgili KAP'a açıklamalarda bulundu: ''PCILT.E %163  İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 13,308 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)'' denildi.

Şirket Yüzde 163 Bedelsiz Artırım Yapmıştı

PCİLT şirketi, yüzde 163 sermaye artırımı ile ilgili pay hakları kullanımına dair KAP'a açıklamalarda bulunmuştu; 

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) şirketi tarafından yapılan açıklamada, ''Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 175.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %163 oranında artırılarak 45.000.000 TL’den 118.350.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 73.350.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin ihracın SPK tarafından onaylandığı 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/04 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.'' denilmişti.

PCILT Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında

Pc İletişim (PCILT), yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını yatırımcısına duyurmuştu. 

Merakla Beklenen Bedelsiz Artırımın Detayları Duyuruldu Merakla Beklenen Bedelsiz Artırımın Detayları Duyuruldu

Şirketin 175.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL’den, 193% bedelsiz artırılarak 131.850.000 TL’ye yükseltileceği de bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun sermaye artırım başvurusunun onaylanmasının ardından portföyünde 100 adet (lot) Pc İletişim hissesi bulunan yatırımcının 293 adet hissesi (lotu) olacak.

Şirket, bölünme gerçekleştiği gün düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.

Yatırımcılara pay hakkı 23 Ocak 2024 tarihinde dağıtılacak.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.01.2024′ tür.

Editör: Ece Çavuşlu