Genel Kurulda Kar Payı Dağıtımı konusu görüşülecek.

* Nakit dağıtılacak kar payı olarak, toplamda brüt 155 milyon TL ödenmesi planlanıyor ve brüt %416 oranında temettü dağıtılması teklif ediliyor.

Kar dağıtım teklifinin detayları:

1.247.439.605,00 TL tutarındaki net dönem karından:

1. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmaması.

2. Dağıtılabilir net dönem karı olan 1,2 milyar TL’nin 1,8 milyon TL’lik kısmının, 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılması,

3. Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmaması,

4. Kalan karın 153,1 milyon TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılması,

 5. Toplam 155 milyon TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 15,3 milyon TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

6. 2022 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması,

7. Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 155 milyon TL olarak ve 1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 4,16 TL, kar payı oranı brüt=net %416 tespit edilmesi,

8. Kar payları toplamının 19 Nisan 2023 tarihinde nakden dağıtılması,

teklif ediliyor.

ak-merkez-1

* Firmanın, toplam sermayesi 37,2 milyon TL olan firmanın, 31.12.2022 tarihi itibarıyla halka açıklık oranı % 57,34 ‘tür.

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AKMGY) Firması Bilgileri

* Kuruluşu Yeri ve Tarihi             

İstanbul – 1989

* BİST’te Yer Aldığı Tarih            

2005

* BİST’te İşlem Gördüğü Pazar   

Ana Pazar

* Ortaklık Yapısı:

Klepierre                   

% 44,85

Akkök Holding A.Ş. 

% 11,92

Tekfen Holding A Ş  

% 10,47

Davit Braunştayn       

Petrol Şirketi 2 İlde 8,31 Milyar TL’lik Yatırım Yapmaya Karar Verdi Petrol Şirketi 2 İlde 8,31 Milyar TL’lik Yatırım Yapmaya Karar Verdi

%   6,80

Diğer                         

% 25,96

* Faaliyet konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak ve Esas Sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları.

Borsada (AKMGY) Hissesi

·       86,70TL fiyat ile %5,67 oranında yükseliş ile günü kapadı

·       Gün açılışını 82,30 TL fiyatından yapmıştı.

·       Gün içinde en düşük 81,40 TL, en yüksek 87,80 TL’yi gördü.

·       52 haftalıkta en düşük 41,46 TL, en yüksek ise 92,25 TL tutarlarını görmüştü.

·       Fiili dolaşımdaki payı %8

·       Sermayesi 37.264.000 TL / Piyasa Değeri 3,2 milyar TL

·       Net karı 1,2 milyar TL

ak-merkez-2

Editör: Ece Çavuşlu