Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 yılında temettü kararını açıkladı. SUNTK yatırımcıları 1 lot hisse için brüt 0,6434479 TL temettü verilecek. Stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına hisse başına net 0,5791031 TL temettü geçeceği açıklandı.

Sun Tekstil (SUNTK) 2023 Temettü KAP Açıklaması

Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü duyurusunda; ''Şirketimizin 04.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 623.120.937 TL net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 143.810.744 TL net dönem karı mevcuttur.

2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2022 yılı konsolide net dönem kârı olan 623.120.937 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 623.120.937 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 995.956 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %13,98'ine tekabül edecek şekilde 87.251.542 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 8.047.154 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.

temettu-2-2

Yüzde 1125 Bedelsiz İçin SPK'dan Onay Bekliyor Yüzde 1125 Bedelsiz İçin SPK'dan Onay Bekliyor