Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. 'nin (CEMAS) bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın %9,74 iştiraki HMF Makina ile %10,95 oranında iştiraki olan Sif İş Makinaları’nın Sif İş Makinaları bünyesinde birleştiği, birleşme işleminin TTSG’de ilan edildiği açıklandı.

Çemaş Döküm bağlı ortaklığı, Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. nin  % 9,74 oranında iştiraki olan HMF Makina ve Servis San.ve Tic. A.Ş. ile, % 10,95 oranında iştiraki olan Sif İş Makinaları Pazarlama  San.ve Tic. A.Ş. Sif İş Makinaları bünyesinde birleşmiş olup, birleşme işlemi 01.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Birleşme işlemi sonunda HMF Makina devrolma nedeniyle infisah etmiş olup, Özışık inşaat ve Enerji A.Ş.' nin Sif İş Makinaları'daki payı % 10,67 olmuştur.

Çemaş Döküm

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

 %99,9 oranında Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. sermayesinde,

%89,89 oranında BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde,

%9,94 oranında Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan pay sahibidir.

100 Lotunuz 388 Lot Olacak! Yatırımcısına Bedelsiz Kararını Duyurdu 100 Lotunuz 388 Lot Olacak! Yatırımcısına Bedelsiz Kararını Duyurdu

Özışık, Sif İş Makinaları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ’de ve HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sırasıyla %42,49 ve %44,10 oranlarında pay sahibidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.000.000 TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup her biri 1.-TL itibari değerde 474.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

Şirket Devlet tarafından 1976 yılında 150.000 m2 arazi üzerinde 17.000 m2 kapalı alana sahip çimento ve madencilik sektörüne alaşımlı öğütme elemanları üretimi için Kırşehir’de kurulmuş, 1995 yılından itibaren Işıklar Holding bünyesine katılmıştır.