Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, 10 Ekim 2023 tarihinde şirket paylarından 3.000.000 TL nominal değerli satış yaptığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Kartal’ın 9,55 TL ile 9,80 TL arasında değişen fiyatlardan HUNER paylarını sattığı ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payının yüzde 29,26’ya gerilediği belirtildi.

BİST'de İşlem Gören Holding, ASTOR ile Milyon Dolarlık Sözleşmeye İmza Attı BİST'de İşlem Gören Holding, ASTOR ile Milyon Dolarlık Sözleşmeye İmza Attı

KAP Açıklaması

"10.10.2023 tarihinde Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 9.55 TL-9.80 TL fiyat aralığından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarım 10.10.2023 tarihi itibariyle %29,26 sınırına düşmüştür."