Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin %10’unu kurumsal yatırımcılara sattığını duyurdu.

GLYHO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 23.000.000 TL nominal değerli hisselerin, hisse başına 16.50 TL fiyatla bugün itibarıyla el değiştirdiğini bildirdi.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 25 Temmuz 2024

Şirket, bu işlemle birlikte Naturelgaz’daki pay sahipliği oranının %60’a düştüğünü, Naturelgaz’ın halka açıklık oranının ise %40’a çıktığını belirtti.

KAP Açıklaması

GLYHO tarafından yapılan hisse satış işlemine yönelik KAP'ta yapılan bildirim şöyle:

"İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 14.09.2023 tarihli açıklamasına istinaden, %70 oranında bağlı ortaklığımız Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahibi olduğumuz paylardan 23.000.000,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %10,00) kurumsal yatırımcılara satışı beher hisse başına 16.50TL satış fiyatı ile bugün itibarıyla tamlanmıştır. 

Bu işlemle birlikte, Şirketimizin Naturelgaz’daki pay sahipliği oranı %60’a düşerken, Naturelgaz’ın halka açıklık oranı %40’a çıkmıştır. 

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "