Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE), kayıtlı sermaye tavanını 12 kat artırmak için gerekli izinleri almaya bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

Şirket, 250 milyon liradan 3 milyar liraya yükseltmeyi planladığı kayıtlı sermaye tavanının ve geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.

Şirket, bu konuda Ana Sözleşmesinin 6. maddesini değiştirmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin beklediğini bildirdi.

Şirket, Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağını kaydetti.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 11 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 11 Temmuz 2024

KAP Açıklaması

"Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL’den 3.000.000.000 (Üçmilyar) TL’ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.10.2023 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır."