Şirketin yaptığı açıklamada, artırılacak 393.516.000 TL'nin 372.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden, 21.516.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl 32 TL'den halka arz olan şirket payları, 18 Mayıs'ta en son 364 TL ile işlem gördü.

Şirketin, sermaye artırımı ile ilgili başvurusunun ardından SPK’nın karar süreci beklenecek.

Penta Teknoloji’nin konuyla ilgili KAP üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

penta bedelsiz

300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu! 300 Milyon Dolarlık Dev Anlaşma Duyuruldu!

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 393.516.000 TL tutarında (%900 oranında) artırılarak 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılacak 393.516.000 TL sermayenin 372.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 393.516.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.