Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'de (OYLUM) hisse alımı gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Yapılan KAP açıklamasında, Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)’nin Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir. maddesi gereğince, şirketin 2.315.000 TL nominal değerli hisse alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan 2.315.000 TL nominal değerli alım sonrası ,yatırım fonlarının portföylerindeki OYLUM hisselerinin toplamı, %5,00 sınırını aşarak %7,38’e ulaştı.

O Hisse Bu Hafta 170 Milyon TL Kâr Payı Dağıtacak! O Hisse Bu Hafta 170 Milyon TL Kâr Payı Dağıtacak!

KAP Açıklaması

Hisse alımına ilişkin Hedef Portföy'ün KAP'ta yaptığı bildirim:

"Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)’nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, “Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir.” uyarınca, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) hisselerinin toplamı, 05.09.2023 tarihinde 2.315.000 TL nominal hisse alımı sonucunda, %5,00 sınırını aşarak %7,38’e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla arz ederiz. "